INFORMACJE PRAWNE

Dane osoby odpowiedzialnej
Tożsamość osoby odpowiedzialnej: Fran Murillo
Nazwa handlowa: Fidcommerce SL
NIF/CIF: 44333175P / B75121103
Adres: Avda.
E-mail: hola@rosaeterna.online
W tym miejscu użytkownik będzie mógł znaleźć wszystkie informacje dotyczące warunków prawnych, które określają relacje między użytkownikami a mną jako osobą odpowiedzialną za tę stronę internetową. Jako użytkownik, ważne jest, abyś znał te warunki przed kontynuacją nawigacji.

Fran Murillo, w imieniu Fidcommerce SL i jako odpowiedzialny za tę stronę internetową, zobowiązuję się do przetwarzania informacji o moich użytkownikach i klientach z pełną gwarancją i przestrzeganiem krajowych i europejskich wymogów dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych moich użytkowników.

Niniejsza strona internetowa jest zatem ściśle zgodna z ustawą organiczną 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (LOPD) oraz z dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia, znanym jako rozporządzenie wykonawcze LOPD. Jest również zgodny z rozporządzeniem (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RGPD), jak również z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE lub LSSI).

Ogólne warunki użytkowania
Niniejsze Ogólne warunki regulują korzystanie (w tym również sam dostęp) ze stron internetowych, członków strony internetowej Fidcommerce, w tym treści i usług na nich dostępnych. Każda osoba wchodząca na stronę rosaeterna.online („użytkownik”) wyraża zgodę na związanie się Ogólnymi Warunkami Handlowymi obowiązującymi w każdej chwili na portalu https://rosaeterna.online

Dane osobowe, które zbieram i w jaki sposób to robię
Przeczytaj Politykę Prywatności.

Zobowiązania i obowiązki użytkowników
Użytkownik jest informowany i akceptuje, że dostęp do tej strony internetowej nie oznacza w żaden sposób rozpoczęcia współpracy handlowej z Fidcommerce. W ten sposób użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązującego prawa, dobrej wiary i porządku publicznego.

Zabronione jest wykorzystywanie strony internetowej do nielegalnych lub szkodliwych celów lub w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie lub uniemożliwić normalne działanie strony internetowej. Jeśli chodzi o zawartość tej strony internetowej, jest ona zabroniona:

Powielanie, dystrybucja lub modyfikacja, w całości lub w części, chyba że masz moją zgodę jako prawowity właściciel;
Jakiekolwiek naruszenie praw pożyczkodawcy lub mnie jako prawowitego właściciela;
Wykorzystanie do celów komercyjnych lub reklamowych.
Korzystając ze strony internetowej https://rosaeterna.online użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi, interesom i prawom Fidcommerce lub osób trzecich, lub które mogłyby uszkodzić, zablokować lub przeładować portal https://rosaeterna.online lub w jakikolwiek sposób uniemożliwić normalne korzystanie z tej strony.

Jednakże użytkownik musi być świadomy, że środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internecie nie są całkowicie niezawodne i dlatego https://rosaeterna.online nie może zagwarantować braku złośliwego oprogramowania lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych użytkownika (oprogramowanie i sprzęt) lub w ich dokumentach elektronicznych i plikach w nich zawartych, chociaż wkładam wszelkie niezbędne środki i odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia obecności tych szkodliwych elementów.

Środki bezpieczeństwa
Dane osobowe przekazywane przez użytkownika mogą być przechowywane w zautomatyzowanych bazach danych lub nie, których własność odpowiada wyłącznie Fran Murillo, przy założeniu, że wszystkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności, integralności i jakości informacji w nich zawartych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, komunikacji między użytkownikami i https://vicampuzano.com korzysta z bezpiecznego kanału, a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom https, w związku z tym zapewnione są najlepsze warunki bezpieczeństwa dla zachowania poufności użytkowników.

Platforma rozwiązywania konfliktów
Udostępniam również użytkownikom platformę rozstrzygania sporów udostępnioną przez Komisję Europejską, która jest dostępna pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej
Na mocy postanowień art. 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, wyraźnie zabrania się powielania, rozpowszechniania i publicznego udostępniania, w tym sposobu udostępniania, całości lub części zawartości tej strony internetowej, w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zezwolenia Fidcommerce.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała strona internetowa, zawierająca między innymi tekst, oprogramowanie, treści (w tym strukturę, wybór, układ i prezentację tego samego) podcastu, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafiki, jest chroniona znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi uzasadnionymi prawami, zgodnie z międzynarodowymi traktatami, których Hiszpania jest stroną, oraz innymi prawami własności i przepisami prawa Hiszpanii.

W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że nastąpiło naruszenie ich praw własności intelektualnej poprzez wprowadzenie określonej treści do sieci, musi powiadomić o tym fakcie Fidcommerce:

Dane osobowe zainteresowanej strony uprawnionej do rzekomo naruszonych praw lub wskazanie reprezentacji, przy pomocy której działa w przypadku złożenia wniosku przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.
Należy wskazać treści chronione prawami własności intelektualnej oraz ich umiejscowienie na stronie internetowej, akredytację wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona jest odpowiedzialna za prawdziwość informacji podanych w zgłoszeniu.
Prawo do odstąpienia od umowy
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania produktu.
Artykuł(-y) musi(-ją) być w idealnym stanie.
Aby złożyć wniosek o zwrot kosztów należy wysłać e-mail na adres hola@rosaeterna.online, podając numer zamówienia w temacie.
Po sprawdzeniu danych i sprawdzeniu, czy zwracane przedmioty dotarły do naszych obiektów w dobrym stanie, wyślemy przewoźnika, który odbierze przesyłkę w ciągu 24 do 72 godzin roboczych.
Kwota odpowiadająca przedmiotom do zwrotu zostanie zwrócona, koszty wysyłki i zwrotu (9€) nie zostaną zwrócone.
Zwrot kosztów nastąpi po otrzymaniu zamówienia w naszych zakładach i sprawdzeniu, czy jest w idealnym stanie. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ten sam sposób, w jaki zostało złożone zamówienie (karta kredytowa, PayPal i / lub przelew).
Linki zewnętrzne
Na stronach witryny https://rosaeterna.online znajdują się linki do innych własnych witryn internetowych i treści, które są własnością osób trzecich, takich jak np:

Zasoby
Zawartość innych blogów
Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności
Fran Murillo, Fidcommerce, nie daje żadnej gwarancji, ani nie jest odpowiedzialny, w żadnym przypadku, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogłyby spowodować przyczyny:

Brak dostępności, konserwacji i skutecznego działania strony internetowej lub jej usług i treści;
Istnienie złośliwego oprogramowania, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;
Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użycie lub niezgodne z niniejszą notą prawną;
Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnianych użytkownikom na stronie internetowej.
W żadnym wypadku dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej.
Prawo właściwe i jurysdykcja
Ogólnie rzecz biorąc, relacje pomiędzy Fidcommerce i użytkownikami jego usług telematycznych, obecne na tej stronie internetowej podlegają ustawodawstwu i jurysdykcji hiszpańskiej oraz sądom w Guipúzcoa.

Kontakt
Jeśli którykolwiek z użytkowników ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu lub komentarze dotyczące portalu https://rosaeterna.online, prosimy o kontakt hola@rosaeterna.online

Abrir chat
1
¿Necesitas ayuda?
Hola 👋 Mi nombre es María.
¿Cómo te puedo ayudar?